TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NYNÍ JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ, PŘEJDĚTE PROSÍM NA NOVÉ:
 

www.ms-csa.cz

Platební podmínky

 

Platební podmínky

Školné od 1. září 2016 -  400,- Kč/za měsíc

Předškoláci budou mít bezúplatné vzdělávání nejdéle na dobu 12 měsíců, pokud budou mít odloženou školní docházku, budou poplatky za vzdělávání platit.

 

Celodenní stravné od 1.9. 2016

pro děti do 6-ti let 35,- Kč

pro děti 7-mi leté 39,- Kč

dopolední svačina

oběd

odpolední svačina

pitný režim po celý den

ovoce a zelenina

Výběr stravného a školného :


10. - 15. dne v měsíci a to hotovostně v kanceláři mateřské školy.

Přesný termín je vždy upřesněn na nástěnce pro rodiče.

 

 


Kontakt

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201

Čs. Armády 5/201
736 01 Havířov - Město


+420 596 814 729